Aktualności

  Nowa Usługa!!! Wyszukiwarka Grobów

 

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

 

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Akcja Zima

Pielęgnacja zieleni

Wynajem

 

HomeZima 2018/2019

 

 
Drogi krajowe:  http://www.gddkia.gov.pl/
 
nr 5 - Bolków - Kostomłoty

 
Drogi wojewódzkie:  http://dsdik.wroc.pl/
 
Jawor - Wałbrzych

Stanowice - Świdnica - Ząbkowice
od drogi krajowej nr 5 do Bartoszówek - Budziszów Wielki


Drogi powiatowe:  http://www.sdps.swidnica.pl/

 

Stanowice - Olszany - Szymanów
Stawiska - Olszany - Świebodzice
Strzegom - Tomkowice - Jugowa
Tomkowice - Granica
Strzegom - Godzieszówek - Roztoka
Strzegom - Żółkiewka
Strzegom - Żelazów - Kostrza - Rogoźnica - Targoszyn
Strzegom - Graniczna - Goczałków Górny
Strzegom - Goczałków - Rogoźnica
Goczałków - Goczałków Górny - Udanin
Strzegom - Międzyrzecze - Morawa - Przyłęgów
Międzyrzecze - Stanowice - Pasieczna
Skarżyce - Pastuchów


Wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowej sytuacji.

Odcinki dróg krajowych tel. 71 334 73 00, dyżur AZ 74 84 00 820 i 74 84 10 365
Odcinki dróg wojewódzkich tel. 71 391 71 00, dyżur AZ 71 391 71 09 i 74 845 33 57
Odcinki dróg powiatowych tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 74 662 29 20
Odcinki dróg gminnych 74 85 51 051, dyżur AZ 74 85 51 606

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W czasie trwania okresu zimowego zakład prowadzi “Akcję zimową” mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Strzegom. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Przewidywany okres obejmuje miesiące od 01.XI -31.III. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne I kolejności, następnie II i III . Do prowadzenia w/w akcji zakład zabezpiecza wymagany sprzęt do wykonywanych prac oraz środki do posypywania tj. sól z antyzbrylaczem, piasek.
 
Akcja odśnieżania i posypywania dróg gminnych jest prowadzona przez Dział Oczyszczania Miasta . Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 074 8551-051

 

FACEBOOK