Aktualności

  Nowa Usługa!!! Wyszukiwarka Grobów

 

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

 

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Akcja Zima

Pielęgnacja zieleni

Wynajem

 

HomeHARMONOGRAM STRZEGOM

 Harmonogramy 2019
od 11.01.2019 do 31.03.2019

 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (kontenery)

Harmonogram odbioru szkła i papieru

 Harmonogram odbioru odpadów -METALE i TWORZYWA SZTUCZNE oraz BIO

 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

 

 

UCHWAŁA Nr 8/11/2013 W SPRAWIE OPŁATY ZA OPRÓZNIANIE  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - otwórz

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZY
UL. AL. WOJ. POLSKIEGO 75 W STRZEGOMIU ZWRACA
SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM O SEGREGOWANIE ODPADÓW SUCHYCH ZGODNIE ZE STANDARDAMI W NASZEJ GMINIE
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 96/12 RADY GMINY
W STRZEGOMIU Z DNIA 04 GRUDNIA 2012.

Przypominamy, że do pojemnika na odpady SUCHE należy wrzucać n/w odpady:

papier, tworzywa sztuczne (w tym butelki PET zgniecione), wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, makulatura, gazety, opakowania wielkomateriałowe, opakowania z metali żelaznych, opakowania z metali nieżelaznych, pojemniki po kosmetykach (czyste), tekstylia, reklamówki, woreczki foliowe, kartony, torebki
po mleku, sokach itp.

Nie wrzucamy:

popiołu, opakowań szklanych, opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych