Aktualności

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

 

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Lokalizacja

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


Pielęgnacja zieleni

Wynajem koparek

HomeOpłaty administracyjne

ZARZĄDZENIE NR 87/B/2013
BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 62/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Strzegomia do ustalania wysokości cen i oplat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam następujące opłaty za usługi cmentarne (netto) do cen zostanie naliczony VAT:

1. Opłata prolongacyjna za ponowne użycie grobów ziemnych na następne 20 lat:
1) grób ziemny mały dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
2) grób ziemny dla urn ze szczątkami zwłok – 110,00zł.
3) grób ziemny dla zwłok pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.
2. Opłata za miejsce grzebalne:
1) pod grób ziemny dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
2) pod grób ziemny duży pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.
3) pod grób ziemny na urnę – 110,00zł.
4) dochówek urny do innych grobów – 170,00zł.

3. Przechowanie zwłok w chłodni - (powyżej 8 godz. - jedna doba)  – 100,00zł.

4. Korzystanie z kaplicy cmentarnej – 110,00zł.

5. Opłata za ponowienie istniejącej rezerwacji miejsca na grób ziemny na okres 10 lat:
1) pod grób duży pojedynczy i głębinowy – 350,00zł.
2) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 130,00zł.

6. Opłata za wydanie zezwolenia na postawienie i montaż nagrobka na grobie ziemnym i murowanym zajmującym powierzchnię:
1) grobu małego dla zwłok dzieci do lat 6 – 70,00zł.
2) podwójnego grobu dla zwłok dzieci do lat 6 – 140,00zł.
3) pojedynczego grobu dla urn – 90,00zł.
4) grobu dużego pojedynczego i głębinowego – 110,00zł.
5) dwóch grobów dużych pojedynczego i głębinowego – 210,00zł.
6) więcej niż dwóch grobów dużych pojedynczego i głębinowego – 280,00zł.

7.Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego zajmującego powierzchnię:
1) jednego grobu dużego pojedynczego – 560,00zł.
2) jednego grobu dużego głębinowego – 840,00zł.
3) dwóch grobów dużych pojedynczych – 1120,00zł.
4) dwóch grobów dużych głębinowych – 1680,00zł.

8. Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego w miejscu zarezerwowanym dla grobu ziemnego zajmującego powierzchnię:
1) jednego grobu dużego pojedynczego – 500,00zł.
2) jednego grobu dużego głębinowego – 770,00zł.
3) dwóch grobów dużych pojedynczych – 1000,00zł.
4) dwóch grobów dużych głębinowych – 1540,00zł.

9. Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobu murowanego z wyznaczeniem lokalizacji, zajmującego powierzchnię niezbędną do wykonania tego grobu (z zastrzeżeniem ukończenia prac związanych z wybudowaniem grobu ziemnego w terminie do 3 miesięcy od uzyskania zezwolenia):
1) grobu murowanego pojedynczego – 980,00zł.
2) grobu murowanego głębinowego – 1400,00zł.
3) grobu murowanego wieloosobowego – 1540,00zł.

10. Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd na cmentarz pojazdów:
1) osobowy – 50,00zł.
2) dostawczy (busy) – 70,00zł.
3) ciężarowy – 100,00zł.
4) inne pojazdy mechaniczne, a w szczególności np. sprzęt budowlany – 170,00zł.

11. Opłata za rezerwację miejsca na grób ziemny na okres 10-ciu lat – dotyczy wyłącznie miejsc po zlikwidowanych grobach ziemnych na terenie cmentarzy oraz miejsc wolnych znajdujących się na kwaterach, z wyłączeniem kwater zagospodarowanych lub do zagospodarowania w obszarze za kaplicą (tzw. nowe kwatery)  na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu:
1) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 420,00zł.
2) pod grób duży pojedynczy – 490,00zł.
3) pod grób duży głębinowy – 550,00zł.

12. Opłata za rezerwację i ponowienie istniejącej rezerwacji miejsca na grób murowany na okres 10-ciu lat:
1) pod grób dla urn ze szczątkami zwłok – 500,00zł.
2) pod grób duży pojedynczy i głębinowy – 630,00zł.

13. Opłata za utrzymanie cmentarza (opłata jednorazowa pobierana przy zgłoszeniu pogrzebu) – 350,00zł.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 289/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 października 2007r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania