Aktualności

  Nowa Usługa!!! Wyszukiwarka Grobów

 

Parking niestrzeżony płatny

Sklep na ulicy Olszowej

 

Usługi Pogrzebowe

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

W przypadku chęci skorzystania z usługi opieki nad grobami KLIKNIJ

W przypadku potrzeby wynajęcia autokaru KLIKNIJ

opieka nad grobami

W przypadku chęci zakupu nowych wieńców, wiązanek, zniczy KLIKNIJ

Akcja Zima

Pielęgnacja zieleni

Wynajem

 

HomePSZOK - Strzegom

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) mieści się przy ul Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu.

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz
inne odpady pochodzące z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.


I. Zasady ogólne:
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia.


II. Ustalenia szczegółowe:
1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00 i w soboty od 7:00- 14:00     ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Strzegom.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest;
b) szyby samochodowe;
c) szkło zbrojeniowe i hartowane;
d) zmieszane odpady komunalne;
e) części samochodowe;
f) zmieszane odpady budowlane.
8. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów
aktualnie przyjmowanych;
b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach;
c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów zanieczyszczonych.
9. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.


III. Postanowienia końcowe:

1.Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 74/855-10-51

2.Skargi i wnioski przyjmowane są w Zakładzie Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z o.o.

3.Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Strzegom i Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z o.o.

PLIK DO POBRANIA:

 - pobierz

 

 

FACEBOOK