Cmentarze Komunalne w Gminie Strzegom

Biuro Cmentarzy czynne poniedziałek- piątek 700 – 1500

Strzegom ul.Olszowa,  tel: 74 855-25-50, e-mail: cmentarz@zuk.strzegom.pl


Pod opieką administracyjną Spółki znajdują się wszystkie Cmentarze komunalne w Gminie.

 • Strzegom – cmentarz przy ul. Olszowej,
 • Strzegom – cmentarz przy ul. Świdnickiej,
 • Strzegom – cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej,
 • cmentarz w miejscowości Morawa,
 • cmentarz w miejscowości Rogoźnica,
 • cmentarz w miejscowości Tomkowice.

Do podstawowych obowiązków administratora Cmentarzy Komunalnych należy:

 • ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • administracja miejsc grzebalnych,
 • przyjmowanie opłat przedłużających prawo do grobu,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi oraz kamieniarskimi,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.

Opłaty:

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzach Komunalnych o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności zachowania grobów. Termin ważności utrzymania grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Opłaty można wnosić bezpośrednio w biurze cmentarzy przy ulicy Olszowej lub przelewem:

W opisie do przelewu prosimy o wpisanie :

 1. nazwiska i imienia osoby zmarłej
 2. daty zgonu
 3. dane osoby wpłacającej tj. nazwisko i imię oraz dokładny (aktualny) adres, na który po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłana faktura.

Wysokość opłat za usługi cmentarne określa ZARZĄDZENIE NR 113/B/2020 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne. [ PLIK DO POBRANIA ]

REGULAMIN
dla korzystających z cmentarzy komunalnych w Gminie Strzegom

PLIK DO POBRANIA

Back to top button