Zasady ogólne PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK mieści się przy ul Al. Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje posegregowane odpady komunalne oraz inne odpady pochodzące z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

Przed wizytą w PSZOK zapoznaj się z treścią regulaminu:

Regulamin PSZOK (plik.pdf)

Pamiętaj, że aby przekazać odpady segregowane do PSZOK niezbędne jest wyplenienie oświadczenia:

Załącznik PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej  (plik.pdf)

Jeśli przywozisz odpady w imieniu osoby trzeciej- KONIECZNIE jest upoważnienie:

Załącznik UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU nieruchomość zamieszkałej i niezamieszkałej  (plik.pdf)

ZUK do usług !

telefon kontaktowy: 74 855-10-52 wew. 20
Back to top button